ชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมชุมชน ประเทศไทย

                  Community Environment Network Thailand

ค้นหารายชื่อชุมชน / จังหวัดที่ท่านต้องการ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
14
August

ชุมชนบ้านหัวทุ่งตั้งอยู่ที่ ม.14 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ เป็นชุมชนซึ่งอยู่เชิงเขาของดอยหลวง
เชียงดาวห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 85 ก.ม.

14
August

ชุมชนบ้านสามขา ม. ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ชุมชน
เล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและห่างไกลจากความเจริญ
ที่แต่เดิมชาวบ้านพึ่งพิงป่า และพึ่งพาซึ่งกันและกัน

9
August

“พลังชุมชนร่วมใจ ห่อหมกเครื่องในรสเลิศ ถิ่นกำเนิดไข่ปิ้ง
ยิ่งใหญ่ไก่ย่างสมุนไพร” คือคำขวัญของชุมชนหนองสระพัง
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นที่รู้จัก

7
August

เมื่อกล่าวถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใครหลายคนคงคิดถึง
ชายหาดอันสวยงามของหัวหิน พระราชวังไกลกังวล อันเป็น
ที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ ยังมีในส่วน

7
August

“ชุมชนบ้านใหม่” ตำบล-อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
เป็นชุมชนขนาดเล็ก มีพื้นที่ประมาณ 0.5 ตารางกิโลเมตร
มีประชากรจำนวน 407 คน ตั้งอยู่บนถนนพังโคน-บึงกาฬ

1
August

“ชุมชนสระสองห้อง”ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลนครพิษณุโลก ด้วย
ระยะเวลาการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน

31
July

“ชุมชนบ้านห้วยพ่าน” ต.เปือ อยู่ห่างจาก อ.เชียงกลาง
ประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 70 ตร.ม.
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างหุบเขา มีแม่น้ำและ

26
July

ชุมชนบ้านนาต้นจั่น มีประชากรทั้งหมด ๓๗๐ ครัวเรือน
ตั้งอยู่ในตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ชุมชนแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 200 ปี

9
July

ขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของทาง
ภาครัฐหรือเอกชน และไม่ว่าจะมีการให้บริการที่ดีเลิศเลอ
ขนาดไหน เชื่อว่าหากเลือกได้ หลายคนคงเลือกที่จะไม่ป่วย

1 2 3