กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.

ณ  อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

             กิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนเปิดต่อเนื่อง ไม่มีวันหยุด และจะพัฒนาตลอดไป เงินตั้งต้น จำนวน 1,588,163 บาท

Leave a Reply